O activitate de succes Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Proiectul a fost iniţiat de un grup de elevi ai claselor a XI-a, care au avut ca parteneri consiliul elevilor, al părinţilor, primării, consilii locale, biblioteci, muzee şi pensiuni. Recurgând la metode ca documentarea, excursia de studiu, ancheta de teren, chestionarul şi interviul, studiul de caz, filmul, am identificat reţete vechi, am experimentat prepararea unor bucate tradiţionale, am realizat expoziţii culinare şi de fotografie, am susţinut prezentări. Am demonstrat că procedeele tehnice de preparare, materialul natural al obiectelor de bucătărie, regimul alimentar şi modul de consumare a hranei de fiecare zi şi conforme anotimpurilor, sărbătorilor şi anumitor ritualuri, comportarea la masă şi simbolurile etnosociale formează un sistem de valori strâns legate de istoria, religia şi cultura etnică a românilor. Am promovat proiectul prin afişe, pliante, revista Bucovina strămoşească şi site-ul colegiului.